Moje vzdělání:

1983-1987 - SZŠ - obor zdravotní laborant

2000 - Lektorka dětských masáží

2001 - Laktační poradkyně

2002 - 04 - Certifikovaná dula ČAD

2005 - Masérka pro sportovní a rekondiční masáže

2005 - Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, VŠTVS Palestra

2007 - Lektorka pro volnočasové aktivity dětí a dospělých, VŠTVS Palestra

2007 - Cvičení podle Ludmily Mojžíšové 

2007 - Instruktorka pro Přirozené plánování rodičovství Cenap

2008 - Cvičení pro těhotné a po porodu, Fit ball a over ball  FACE CZECH

2009 - Práce s traumatem v profesi duly - PhDr.Y.Lucká a PhDr.L. Kobrle

2007-2010 - základní + nadstavbový cyklus SM Systém, MUDr.R.Smíšek

2012 - Kraniosakrální osteopatie - MUDr.Jana Holubová  

2012 - EFT - Z.Katayama, Marta Nosková

2013 - Škola pánevního dna pro lektory - Renata Skálová  

2015 - Spinning babies - Ginny Phang

2016 - cyklus 5 zahraničních seminářů pro porodní asistentky - http://apodac-vpa.cz/

od r.2012 konzultantka pro duly studentky

Další specializace: 
Reflexní terapie (J.Pataky), Dornova metoda (Z. Prouzová, A. Velíšková), Meridiánové masáže (Dr.Z.Šos), Bowenova technika (K. Koleňová), Metody manipulace s novorozencem a kojencem s ohledem na psychomotorický vývoj dítěte - Bc. M.Frydrychová, DiS., Poradce zásadotvorné regenerace - Dr. P. Jentschura, Seminář aromaterapie v těhotenství a u porodu - B.Hradecká, Pánevní dno a klidný dech - Ing. V. Casková a Mgr. P. Urbanczyková, Odchylky psychomotorického vývoje dítěte do 1 roku - Mgr. M. Lepšíková, Kurz Synergické reflexní terapie - ISRT, Mgr. R. Vodičková

Absolvovala jsem různé přednášky, workshopy a semináře o mateřství, zdravém životním stylu a „alternativní“ pedagogice průběžně od r. 1990 u našich i zahraničních lektorů:
Montessori semináře, Phdr.Eva Rheinwaldová, Respektovat a být respektován, Kritické čtení a psaní, Efektivní rodičovství, Vladka Strnadelová a Jan Zerzán, Marshall a Phyllis Klausovi, Ina May Gaskin, Michel Odent, Debra Pascali Bonaro, I.Stadelmann, Marisa Alcalá ad. 

Přednášková činnost:
Kurz pro duly, Biostyl, Miluj svůj život, Týden respektu k porodu, programy pro školy.